Nakon ustanovljenog kvara, korisnik može kupiti dijelove kod njemu najpogdnijeg distributera ili to možemo uraditi mi svojim kanalima.

Rate this docs
Was this page helpful?
Add Comment