U slučaju da automobil mora ostati duže vrijeme na servisu, možete pozvati taxi službu ili vas možemo mi odvesti do prve lokacije javnog saobraćaja. Preporučujemo svakom korisniku da nas kontaktira prije dolaska kako bi usmeno ustanovili vrijeme potrebno za servis tako da se možete eventualno pripremiti za odlazak sa naše lokacije.

Rate this docs
Was this page helpful?
Add Comment