Svakako možete sačekati zavrsetak servisa na našoj lokaciji. U slučaju da je potrebno više vremena za završetak servisa, možete napustiti našu lokaciju a mi ćemo Vas pozvati po završetku servisa.

5/5 - (1 vote)
Was this page helpful?
Add Comment