Za svaki ugrađeni dio ili servis dajemo garanciju. Garancija zavisi od proizvođača dijelova. Redovno vodimo evidenciju o servisima tako da iz baze podatka možemo pronaći svaki urađeni servis.

Rate this docs
Was this page helpful?
Add Comment